oneworld

  • วางแผนเที่ยวบินของท่าน

  • การสะสมไมล์กับ JAL

  • คู่มือการเดินทางไปญี่ปุ่น

  • ข้อมูลเกี่ยวกับ JAL

予約パネル

  • ตารางเที่ยวบิน
  • สถานะเที่ยวบิน
จาก ถึง
วันออกเดินทาง Select date from calendar
วันเดินทางกลับ Select date from calendar
  • อัตราค่าโดยสารวันเวิลด์ โยะโกะโสะ/โทโฮะกุ
  • ชั้นประหยัด JAL มอบสัมภาระฟรี ให้ถึง 2 ชิ้น

รับชมรุ่นเครื่องบินแต่ละรุ่น แผนผังที่นั่ง และดาวโหลดรูปเครื่องบินเป็นวอลเปเปอร์

เจแปนแอร์ไลน์ขอมอบข้อมูลที่มีประโยชน์และทันสมัยเกี่ยวกับญี่ปุ่นให้แก่คุณ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก JMB

ข่าวสารเกี่ยวกับเจแปนแอร์ไลน์
(PDF Approx 3.27 MB)

บริการรถนำเที่ยวในโตเกียวที่มีชื่อเสียง

หน้า Facebook อย่างเป็นทางการของ JAL เอเชีย

เจแปนแอร์ไลน์ เอเชีย
สมาชิกเจ้าหน้าที่ของ JAL จะส่งข้อมูลและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ JAL ถึงท่าน!

ไปที่หน้า Facebook อย่างเป็นทางการของ JAL

ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้า