ซื้อบัตรโดยสาร

Calendar

行きの日付(2015年12月23日)

閉じる

Calendar

行きの日付(2015年12月23日)

閉じる

เด็ก (อายุ 2 ถึง 11 ปี)
ทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี)

โรงแรม รถเช่า และ
ตัวเลือกการเดินทางอื่นๆ

โรงแรม รถเช่า และ
ตัวเลือกการเดินทางอื่นๆ

การยืนยันการจอง/การเช็คอิน

สถานะเที่ยวบิน

Open

ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดของบริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด สำนักงานกรุงเทพฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด ขอส่งความระลึกถึงและคำอธิษฐานมายังราชอาณาจักรไทยและพสกนิกรไทยทุกคนในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้